Первинні документи

 ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
Назва первинного документа
Завантажити файл

1

АКТ приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

ОЗ-1

2

АКТ приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

ОЗ-2

3

АКТ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ОЗ-3

4

АКТ на списання автотранспортних засобів

ОЗ-4

5

АКТ № _____ ПРО УСТАНОВКУ, ПУСК ТА ДЕМОНТАЖ БУДІВЕЛЬНОЇ МАШИНИ

ОЗ-5

6

ІНВЕНТАРНА КАРТКА обліку основних засобів

ОЗ-6

7

КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ОЗ-8

8

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (за місцем їх знаходження, експлуатація)

ОЗ-9

9

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (для промислових підприємств)

ОЗ-14

10

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (для будівельних організацій)

ОЗ-15

11

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ПО АВТОТРАНСПОРТУ

ОЗ-16

12

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №

НА-1

13

Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №

НА-2

14

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №

НА-3

15

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №

НА-4

16

ЖУРНАЛ обліку вантажів, що надійшли

М-1

17

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС №

М-21

18

Акт №___ про приймання матеріалів

М-7

19

ВІДОМІСТЬ обліку залишків матеріалів на складі

М-14

20

Лімітно-забірна картка

М-9

21

Прибутковий касовий ордер № ____ від “__” ___________ 20__ р.

КО-1

22

Видатковий касовий ордер від "__" ___________ 20__ р.

КО-2

23

ЖУРНАЛ реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20__ р.

КО-3

24

Касова книга на 20__ р.

КО-4

25

КНИГА обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей

КО-5

26

Відомість на виплату грошей № ______ за ______________ 20__ р.

Відомість

27

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № ____ від "___" _______ 20__ р. про прийняття на роботу

П-1

28

Особова картка працівника

П-2

29

НАКАЗ № _____ (розпорядження) про надання відпустки

П-3

30

НАКАЗ № _____ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) про припинення трудового договору (контракту)

П-4

31

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

П-5

32

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ працівника

П-6

33

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ (зведена)

П-7