Навчально-методична робота

     

       Викладачі випускової кафедри приділяють значну увагу науковій та методичній роботі. На кафедрі функціонують постійно діючі наукові та методичні семінари. Керівник наукового семінару — кандидат економічних наук, доцент Михайленко Ольга Валеріївна, керівник методичного семінару — кандидат економічних наук, доцент Слободян Наталія Геннадіївна.

ПЕРЕЛІК

підручників і навчальних посібників,

виданих викладачами кафедри обліку і аудиту у 2000 – 2017 роках

№ 

Автори видання

Найменування видання

Вид видання

Видавництво

Рік видання

1

2

3

4

5

6

1

Л.М.Чернелевський, О.В.Михайленко

Економічний аналіз на підприємствах харчової промисловості

Навчальний посібник

УДУХТ

2000

2

Н.М.Ткаченко

Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України

Підручник

А.С.К.

2001

3

Н.М.Ткаченко

Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку

Монографія

А.С.К.

2001

4

Л.М.Чернелевський, Н.І.Беренда

Аудит

Навчальний посібник

Міленіум

2002

5

Л.М.Чернелевський

Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі

Підручник

Пектораль

2003

6

Л.М.Чернелевський, Т.Ю.Редзюк

Податковий облік і контроль

Навчальний посібник

Пектораль

2004

7

Л.М.Чернелевський, М.І.Татарчук

Збірник нормативних і робочих документів з бухгалтерського обліку

Навчальний посібник

КНЕУ

2004

8

Л.М.Чернелевський, Г.Г.Осадча

Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості

Навчальний посібник

Пектораль

2005

9

Л.М.Чернелевський

Бухгалтерський облік у документах

Навчальний посібник

Пектораль

2005

10

Н.М.Ткаченко

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність

Навчальний посібник

Алерта

2006

11

В.М. Небильцова, О.В. Небильцова, О.В. Овдій

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Навчальний посібник

Хай-Тек-Прес

2007

12

Л.М.Чернелевський, Н.І.Беренда

Аудит: теорія і практика

Навчальний посібник

Хай-Тек-Прес

2008

13

Л.М.Чернелевський,  Н.Г. Слободян, О.В Михайленко.

Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний

Підручник

Хай-Тек Прес

2009

14

Л.М.Духновська

Судова-бухгалтерська експертиза

Навчальний посібник

Друкарня діапринт

2011

15

Л.М. Чернелевський,  Г.Г.Осадча

Організація обліку: управлінський аспект (Харчова промисловість)

Навчальний посібник

НУХТ

2011

16

Н.М.Ткаченко

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність

Підручник

Алерта

2011

17

І.В.Жолнер

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами

Навчальний посібник

Центр учбової літератури

2012

18

Л.М. Чернелевський, М.В.Перетятько, Л.М.Соломчук

Статистика у галузях харчової промисловості: теорія і практика

Навчальний посібник

НУХТ

2012

19

Л.М. Чернелевський, Л.М.Соломчук, М.В. Перетятько

Статистика

Підручник

НУХТ

2012

20

Л.М. Духновська

Судово-бухгалтерська експертиза

Навчальний посібник

НУХТ

2012

21

І.В.Жолнер

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами

Навчальний посібник

НУХТ

2012

22

Н.М.Ткаченко

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність

Підручник

Алерта

2013

23

Колектив кафедри

Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки

Монографія

НУХТ

2013

24

Слободян Н.Г.

Організація і методика економічного аналізу

Навчальний посібник

НУХТ

2013

25

Л.М.Чернелевський,  Н.Г. Слободян, О.В Михайленко.

Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний

Підручник

Хай-Тек Прес

2014

26

Чернелевський Л.М., Терещенко Л.О., Іванова Л.І.

Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті

Підручник

НУХТ

2014

27

Ткаченко Н.М.

Оновлена фінансова звітність в Україні

Навчально-практичний посібник

Алерта

2015

28

Ткаченко Н.М.

Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку

Навчально-практичний посібник

Алерта

2015

29

Ткаченко Н.М., Ільєнко Н.О.

Становлення податкової системи України: теорія, методологія, практика, проблеми та перспективи

Монографія

Алерта

2015

30

Колектив кафедри

Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації

Монографія

НУХТ

2015

31

Ткаченко Н.М.

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність

Підручник

Алерта

2016

32

Ткаченко Н.М.

Теорія бухгалтерського обліку

Підручник

Алерта

2017

33

Ткаченко Н.М., Кулінченко В.Р.

Паливно-енергетичний комплекс з економічним обґрунтуванням і елементами проектування

Навчальний посібник

Алерта

2017

34

Чернелевський Л.М., Терещенко Л.О., Чернявська О.Є.

Управлінські інформаційні системи в прикладних програмних рішеннях

Навчальний посібник

НУХТ

2017