Навчально-методична література

Навчально-методична література для студентів

спеціальності "Облік і оподаткування"

Курс
Назва дисципліни
Назва методичних рекомендацій
Завантажити файл
1
Бухгалтерський облік в системі економічних відносин
Методичні рекомендації  до вивчення дисципліни та виконання  контрольної   роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  денної та заочної форм   навчання / уклад. Л.І.Прохорова. – К.: НУХТ, 2017. -  26 с.
1
Статистика
Метод. рекомендації до практичних занять для студентів напрямів підготовки  6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»  всіх форм навчання /Уклад.: Соломчук Л.М. – К.: НУХТ, 2012. –  73 с.
1
Статистика
Метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки  6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»  всіх форм навчання /Уклад.: Соломчук Л.М. – К.: НУХТ, 2012. –  96 с.
2
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Курс  лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання /Уклад.: Л.М. Чернелевський Л.М.,  Н.І.Беренда, Щербина О.С.– К.: НУХТ, 2012. – 140 с.
2
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності  071 «Облік і оподаткування»  денної та заочної форм навчання /уклад.: Л.М. Чернелевський – К.: НУХТ, 2016. –  22  с.
2
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Метод. вказівки до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ден. та заоч.  форм навчання / Уклад.: Н.І. Беренда, О.С.Щербина – К.: НУХТ, 2011. – 36 с.
3
Фінансовий облік
Курс  лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Уклад.: Л.М. Духновська.– К.: НУХТ, 2011. –219 с.
3
Фінансовий облік
Лабораторний практикум  для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм  навч. / уклад.  Л.М. Духновська, О.С.Щербина.  – К. : НУХТ, 2014. –  51 с
3
Фінансовий облік
Методичні рекомендації до  практичних занять  для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів  за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / уклад.  Л.М. Духновська, О.С.Щербина.  – К. : НУХТ, 2014. –    77 с.
3
Фінансовий облік
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання./ уклад.: Духновська Л.М.  – К.: НУХТ, 2017. – 24 с.
3
Фінансовий облік
Метод. вказівки до вивч. дисцип.,  викон. контрол. та курс. робіт для студ. напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ден. та заоч. форм навч. /Уклад. Л.М.Духновська, - К.: НУХТ, 2009. - 28с.
3
Інформаційні системи і технології в обліку
Метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заоч. форм навч. / Уклад.: Л.М. Духновська, О.С.Щербина – К.: НУХН, 2013. –  31 с.
3
Інформаційні системи і технології в обліку
Лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання/ Уклад.: Л.М. Духновська, О.С.Щербина – К.: НУХТ, 2013. –   18 с.
3
Управлінський облік
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів  за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч.  / уклад. Осадча Г.Г.  – К.: НУХТ, 2014. –  46с.
3
Облік в бюджетних установах
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів  за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч.  / уклад. Осадча Г.Г.  – К.: НУХТ, 2014. –  46с.
3
Аудит
Методичні рекомендації до вивчення  дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів  за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / уклад. Н.І Беренда, С.М.Ніколаєнко. – К.: НУХТ, 2014. –25с.
3
Аудит
Аудит: Курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання/ Уклад.:  Беренда Н.І. – К.: НУХТ, 2009. – 44с.
3
Облік у зарубіжних країнах
Метод. рекомендації до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх  форм навчання / Уклад.: Г.Г.Осадча.– К.: НУХТ, 2012. –  77 с.
3
Облік в суміжних галузях
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності  071  «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання./ Уклад.: Небильцова В.М.  – К.: НУХТ, 2017. – 56 с.
4
Аналіз господарської діяльності
Методичні рекомендації  до вивч. дисц. та викон.  контрольної та курсової  робіт для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм   навч. / уклад. Н.Г. Слободян, І.Й.Кравченко, С.Ю.Скоморохова. – К.: НУХТ, 2016. -  44 с
4
Аналіз господарської діяльності
Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів  за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / уклад.  Н.Г.Слободян, І.Й.Кравченко. – К. : НУХТ, 2014. – 57с
4
Звітність підприємств та розкриття інформації з МСФЗ
Метод. рекомендації до  практичних занять  для студ. спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»    всіх форм навчання./Уклад.:  Овдій О.В.  – К.: НУХТ, 2012. – 124 с
4
Облік і звітність в оподаткуванні
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності  071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. /  уклад.  Т.Ю. Редзюк, С.Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2016. – 23 с.
4
Облік і звітність в оподаткуванні
Курс лекцій для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм   навч. / Т.Ю. Редзюк, С.Ю. Скоморохова.  – К. : НУХТ, 2016. – 162 с.
4
Облік в банках
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів  за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч.
4
Облік в банках
Курс  лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Уклад.: Ю.Л. Темчишина. – К.: НУХТ, 2012. –219 с.
4
Судово-бухгалтерська експертиза
Методичні рекомендації до  практичних занять  для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів  за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм  навч. / уклад.  Л.М. Духновська.  – К. : НУХТ, 2013. – 42 с.
4
Судово-бухгалтерська експертиза
Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 8.050106 «Облік і аудит» ден. та заоч. форм  навч. / Уклад.: Л.М. Духновська. – К.: НУХТ, 2010. - 15с.
4
Державний контроль і ревізія
Методичні рекомендації до  практичних занять  для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм  навч. / уклад.  Т.Ю. Редзюк,  С.Ю. Скоморохова, В.В Бевз.  – К. : НУХТ, 2013. – 56 с
4
Державний контроль і ревізія
Державний контроль і ревізія: Конспект лекцій для студ напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навч. – К.: НУХТ, 2010. – 99с.

1-маг

Фінансово-інвестиційний аналіз

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання/ Уклад.:Н.Г.Слободян  К.:НУХТ, 2017. - 19 с.

1-маг
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання   /уклад.: Г.Г. Осадча. -К.: НУХТ. – 32 с.
1-маг
Організація бухгалтерського обліку
Метод. рекомендації  до проведення практ. занять для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» ден. та заоч.  всіх форм навчання / Уклад. Т.Ю.Редзюк, С.Ю. Скоморохова. – К.: НУХТ, 2013. – 51 с.
1-маг
Організація бухгалтерського обліку
Метод. вказівки до вивч. дисципліни, проведення практ. занять та виконання контрольної роботи для студ. спец. 6.050100 “Облік і аудит” напряму 0501 “Економіка і підприємництво” всіх форм навчання / Уклад. Т.Ю.Редзюк. – К.: НУХТ, 2009. –61с.
1-маг
Організація бухгалтерського обліку
Курс лекцій для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч., в тому числі перепідготовка спеціалістів. / Т.Ю. Редзюк, С.Ю. Скоморохова.  – К. : НУХТ, 2014. – 75 с.
1-маг
Організація і методика аудиту
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи  для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів  за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»: /уклад. Н.І. Беренда, - К.: НУХТ, 2014. – 40 с
1-маг
Організація і методика аудиту
Метод. рекомендації до лабор. занять для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної  форми навчання / Уклад.: Н.І.Беренда, С.М.Ніколаєнко – К.: НУХТ, 2012. –  20 с.
1-маг
Управлінські інформаційні системи в  аналізі і аудиті
Метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» всіх  форми навч. / Уклад.: І.І. Матієнко-Зубенко, В.О. Чорна. – К.: НУХН, 2012. –    32с.
1-маг
Особливості управлінського обліку в харчовій промисловості
Метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» ден. та заоч.  форм навчання / Уклад.: Г. Г. Осадча.– К.: НУХТ, 2011. –72с.
1-маг
Особливості управлінського обліку в харчовій промисловості
Метод. вказівки до викон. курс. роб. для студ. спец. 7.050106, 8.050106 “Облік і аудит” всіх форм навч. / Уклад.: Г.Г.Осадча  – К.: НУХТ, 2010. – 20с.
1-маг
Методологія наукових досліджень
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. /  уклад.  О.В. Михайленко, С.Ю. Скоморохова. – К. : НУХТ, 2016. – 18 с.
1-маг
Методологія наукових досліджень
Курс лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм   навч. / О.В.Михайленко, С.Ю.Скоморохова.  – К. : НУХТ, 2017. – 86 с.
2-маг
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання   /уклад.: В.М Небильцова. -К.: НУХТ, 2017. – 22 с.
2-маг
Стратегічний управлінський облік
Курс лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит» денної та заочної форм   навч. / Г.Г. Осадча.  – К. : НУХТ, 2017. – 67 с.