Зустріч здобувачів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" з стейкхолдером, головним фахівцем відділу фінансової та податкової звітності Департаменту бухгалтерського обліку та звітності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України " Зелінською Мар'яною Олегівною

12 грудня 2020

На кафедрі "Обліку і аудиту" ННІЕіУ НУХТ відбулася зустріч здобувачів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" з стейкхолдером, головним фахівцем відділу фінансової та податкової звітності Департаменту бухгалтерського обліку та звітності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України " Зелінською Мар'яною Олегівною (випускницею кафедри) та гарантами ОПП "Облік і аудит": к.е.н, доц. Кудренко Наталією Володимирівною, к.е.н, доц. Духновською Людмилою Миколаївною. Мар'яна Олегівна розкрила особливості міжнародної сертифікації за програмами: САР/СІРА, ACCA, DipIFR(рус), IFA.
Протягом лекції було розглянуто основні фахові компетенції спеціалістів з обліку і аудиту, переваги ти недоліки міжнародних сертифікаціних програм: САР/СІРА, ACCA, DipIFR(рус), IFA, а також запропоновано напрямки підвищення професійного рівня майбутніх фахівців з обліку і оподаткування.

    НОВИНИ