Захист кваліфікаційних робіт за спеціальністю 071 " Облік і оподаткування"

21 червня 2021

16 червня 2021 року на кафедрі Обліку і аудиту ННІЕіУ НУХТ відбувся захист кваліфікаційних робіт за спеціальністю 071 " Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Освітня програма "Облік і аудит"). Представлені теми дипломних робіт здобувачів розкривають особливості обліково-аналітичної роботи відповідно затвердної теми на прикладі підприємств переважно харчової промисловості. Здобувачі під час захисту дипломних робіт проявили високий рівень теоретичної та фахової підготовки, що відмічено комісією на чолі з головою ДЕК професором Чернелевським Леонідом Миколайовичем, членами комісії: доц. Михайленко Ольгою Валеріївною, доц. Темчишиною Юлею Леонідовною, доц. Кудренко Наталією Володимирівною. Колектив кафедри від щирого серця вітає своїх випускників з успішним захистом дипломних робіт та здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»!!! Бажаємо кожному досягнути вагомих професійних успіхів та втілити всі мрії в життя!!! До зустрічі в магістратурі!!!

    НОВИНИ