Вітаємо випускників кафедри обліку і аудиту!

19 червня 2020

Право володіти дипломом бакалавра з обліку і оподаткування отримали випускники кафедри обліку і аудиту протягом двох днів захисту бакалаврських робіт за онлайн-технологією.

Вони успішно пройшли захист своїх дипломних робіт за інноваційною для сьогоднішнього дня Е-технологією і тепер омріяний ними фаховий рівень – бакалавр з обліку і оподаткування належить саме їм.

Ця кваліфікація дозволить кожному випускнику нашої кафедри працевлаштуватися та набути в певному проміжку часу високої професійної майстерності і, як наслідок, сформувати свою модель якості життя. Однак, в сучасному світі досягнення кожним фахівцем  високого гармонійного добробуту неможливе без навчання протягом всього життя.

Тут важливо зауважити, що випускники кафедри обліку і аудиту нашого університету отримали право та шанс вступити до магістратури і досягти ще вищого кваліфікаційного рівня – магістр з обліку і аудиту.

Давайте ж використаємо цей шанс і продовжимо навчання в магістратурі НУХТ цій шанованій і необхідній суспільству як хліб професії бухгалтера з обліку і оподаткування!

    НОВИНИ