Робоча зустріч на кафедрі обліку і аудиту

27 січня 2021

Робоча зустріч на кафедрі обліку і аудиту

 

20 січня 2021 р. відбулася зустріч завідувача кафедри обліку і аудиту професора Леоніда Чернелевського, гарантів освітньо-професійної програми «Облік і аудит» і членів робочої групи зі здобувачами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти в форматі zoom-конференції.

 

На початку зустрічі завідувач кафедри професор Леонід Чернелевський привітав усіх із прийдешнім 2021 роком і початком навчання у весняному семестрі 2020-2021 н.р. Побажав усім здоров’я, натхнення та успіхів в освітній і науковій діяльності.

 

В ході зустрічі обговорено такі питання:

1. Унікальність освітньо-професійної програми «Облік і аудит» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для здобувачів, для роботодавців, для суспільства.

Обґрунтовану позицію щодо унікальності ОПП «Облік і аудит» для здобувачів Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ висловила членкиня робочої групи – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Євгенія Юхименко.

2. Формування індивідуальної освітньої траєкторії, що здійснюється здобувачем через індивідуальний навчальний план.

Членкиня робочої групи доцентка Ірина Колос акцентувала на важливості ролі здобувачів вищої освіти при реалізації особистісного потенціалу в межах ОПП. Здобувачам запропоновано скористатися можливістю впливу на зміст компонентів і удосконалення освітньо-професійної програми «Облік і аудит» ННІ ЕіУ шляхом внесення на розгляд робочої групи пропозицій. За основу доцільно взяти перелік області компетенцій (перелік навчальних дисциплін) за Міжнародним стандартом освіти професійних бухгалтерів 2 «Початковий професійний розвиток – Технічна компетентність». Датою завершення представлення пропозицій за результатами порівняльного обґрунтування (оформити у вигляді таблиці) встановлено 01.02.2021 р.

Зі слушною пропозицією звернулася членкиня робочої групи доцентка Ольга Михайленко щодо активної участі здобувачів у перегляді логічної послідовності компонентів і структурно-логічної схеми освітньої програми.

Гарант ОПП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доцентка Наталія Кудренко попросила здобувачів порадити для вивчення в освітньому процесі перелік програмних продуктів, які є найпоширеніші й активно використовуються в практиці обліку, аналізу, аудиту, крім тих, що вже опановуються при вивченні окремих обов’язкових компонентів.

3. Підтримання здобувачів вищої освіти в формуванні гармонійно розвиненої особистості.  

Гарант ОПП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доцентка Людмила Духновська наголосила на важливості зворотного зв’язку, активного спілкування на постійній основі між здобувачами різних рівнів вищої освіти, між викладачами і здобувачами у вигляді робочих зустрічей і консультацій з обговорення поточного стану і перспектив освітньої і наукової діяльності.

 

В ході робочої зустрічі власними враженнями і побажаннями поділилися здобувачі: Євгенія Юхименко, Валерія Купрій, Віталій Шаповал, Андрій Масло, Ангеліна Царук.

 

Підсумок робочої зустрічі підведено завідувачем кафедри обліку і аудиту ННІ ЕіУ професором Леонідом Чернелевським, який подякував усім за конструктивне обговорення перспектив удосконалення освітньо-професійної програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти. Водночас, акцентував на даті 01.02.2021 р. для представлення пропозицій про доцільність перегляду обов’язкових компонентів і переліку дисциплін вільного вибору здобувача.

 

 

    НОВИНИ