Професійний розвиток від професіоналів бізнесу

26 квітня 2020

Викладачі кафедри обліку і аудиту підтримують професійну компетентність на безперервній основі, власним прикладом мотивуючи здобувачів до постійного професійного розвитку. Під час карантину здобувачі спеціальності спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» і викладачі кафедри Обліку і аудиту (професор Олена Столяренко, доценти Людмила Духновська, Ірина Колос, Наталія Кудренко, Ганна Осадча, старші викладачі Ірина Кравченко, Світлана Ніколаєнко, Тетяна Редзюк, асистент Ольга Щербина, провідний інженер Валентина Чорна) розвивали і вдосконалювали професійні компетентності шляхом участі в триденному онлайн-семінарі «Автоматизація в 1С: налаштування облікової політики, зарплата в 1С та виробництво послуг» (з 20 до 22 квітня 2020 року) від finLABS – спікер Євген Ганчев.

Набуті знання здобувачами буде використано в ході опанування обов’язкових компонент «Фінансовий облік», «Сучасні інформаційні системи і технології в обліку» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а також при написанні курсових і дипломної робіт та подальшого фахового становлення.

Набуті викладачами прикладні знання щодо автоматизації обліку в 1С сприятимуть подальшому розвитку педагогічної майстерності й підтримання професійної зрілості й професіоналізму на належному актуальному рівні і будуть використані при підготовці навчально-методичного забезпечення. 

 

 

 

    НОВИНИ